Kancelaria Prawa Gospodarczego i Kancelaria Syndyka

Godziny otwarcia/ Poniedziałek – Piątek / 10:00 – 16:00

g

Syndyk sprzeda

Informacja o zasadach sprzedaży

1. Likwidacja masy upadłości dokonywana jest przez sprzedaż z wolnej ręki lub w drodze przetargu lub aukcji przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych częściach, nieruchomości i ruchomości, wierzytelności oraz innych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości albo przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw majątkowych.
2. Niniejsza sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.
3. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis w księdze wieczystej lub nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu-komisarzowi.
4. Przedmiot sprzedaży nie może zostać nabyty przez osoby spokrewnione z osobą upadłego, Syndyka lub Sędziego-komisarza- w takim przypadku przedmiot sprzedaży nie zostanie wydany.

Jesteś zainteresowany licytacjami?

Zapraszamy do skorzystania z informowania o przyszłych postępowaniach i licytacjach.
Alerty o licytacjach