Kancelaria Prawa Gospodarczego i Kancelaria Syndyka
g

Ogłoszenie syndyka Manufaktura Design sp. z o.o. – oferta nieaktualna

Syndyk sprzeda

Syndyk Masy Upadłości Manufaktura Design sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Sędziego-Komisarza postanowieniem z dnia 31 października 2018 r., sygn. akt. GUp 191/18 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 55 000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100).

W skład ruchomości wchodzą elementy do produkcji lamp: m.in. szklane klosze, kulki szklane, abażury, elementy lamp stojących, podstawy lamp stojących, śruby, mocowania, włączniki, formy plex, oprawy.

Oferty zakupu należy składać osobiście lub listownie na adres:
Kancelaria Syndyka
ul. Grunwaldzka 19/1
61-782 Poznań
z dopiskiem: OFERTA ZAKUPU – MANUFAKTURA – RUCHOMOŚCI, SYGN. AKT XI GUP 191/18.

UWAGA
Dla zainteresowanych zakupem w.w. ruchomości spis inwentarza znajduje się w siedzibie Kancelarii Syndyka.
Możliwość przeglądania po uprzednim umówieniu się z Syndykiem

Kontakt z ogłoszeniodawcą: kancelaria@kpg-kancelaria.pl

Ogłoszenia o sprzedaży – https://www.olx.pl/oferta/syndyk-sprzeda-lampy-CID619-IDzejga.html

Alerty o licytacjach